Zalecana warstwa podłoża to 1,5 do 2,5 cm.

Potrzebną ilość, w litrach, wyliczyć więc można ze wzoru:

(długość_akwarium x szerokość_akwarium x oczekiwana_wysokość_podłoża)/1000.Do zbiorników
W handlu dostępne są opakowania 3, 5, 10 L.